سلامت یار  جمع آوری و خشک کردن گیاهان دارویی بخش دوم


در ادامه به جمع آوری و خشک کردن قسمت های مختلف گیاه خواهیم پرداخت :


- گل ها


- قسمت های هوایی و برگ ها


 
گل ها


گل ها راپس از تبخیر شبنم صبحگاهی از روی گلبرگ ها در زمانی که کاملا شکفته شده است جمع آوری کنید. گل ها را از انتهای ساقه بچینید و به طور کامل در یک سینی خشک کنید. اگر سرشاخه ها بزرگ یا حجیم باشند مانند گل ماهور گل ها را تک تک جدا کنید.


گرد و غبار ، آلودگی های آشکار ، حشرات و خارهای گل را جدا کرده و گل ها را روی روزنامه یا کاغذ پهن کرده و داخل سینی خشک کنید. پس از خشک شدن گل ها را داخل ظروف شیشه ای تیره رنگ ریخته و نگهداری کنید. 


قسمت های هوایی و برگ ها


برگ ها و قسمت های هوایی گیاهان را می توان در هر زمانی جمع آوری کرد. برگ های بزرگی مانند برگ بابا آدم را باید تک تک جمع آوری کرد. برگ های کوچک تر مانند پونه را باید با ساه جداکرد که پس از خشک شدن بتوان آن ها را به راحتی جمع آوری کرد. چنانچه هدف از جمع آوری گیا استفاده از تمامی بخش های آن باشد ، باید گیاه را در میانه فصل گل دهی جمعآوری کرد تا ترکیبی از برگ ، ساقه ، گل و بذر های گیاه به دست آید.  


برای خشک کردن قسمت های هوایی گیاه باید ابتدا شاخه ها را در دسته های هشت الی دوازده تایی بسته و آن ها را وارونه از دیوار انبار یا محلی که دارای جریان کافی هوا باشد قرار داد تا خشک شوند. برگ های تیزتر را می توان به صورت جداگانه خشک کرد. چنانچه فقط برگ های گیاه مورد نظر باشد باید زمانی که برگ ها خشک و شکننده شدند آن را از ساقه جدا کرد ،‌سپس روی کاغذ یا روزنامه ای پهن کرده و تا زمانی که بتوان آن را پودر کرد ، خشک کنید. پس از پودر کردن ، آن را داخل ظروف شیشه ای تیره رنگ و نگهداری کنید.

تاریخ 20 اسفند 1399    |    تعداد بازدید 34    |    نویسنده مطلب M kazemiنام :
ایمیل :  
دیدگاه :

▲ top