سلامت یارارزیابی در کمک های اولیه


چهار مقوله ابتدایی که برای ارزیابی استفاده می شوند شامل:

      • توانایی بلند شدن و راه رفتن

      • وضعیت تنفسی

      • وضعیت خونرسانی

      • وضعیت هوشیاری

     در ادامه به توضیحات این موارد می پردازیم.
بررسی و ارزیابی بیمار:


در هنگام بررسی باید دقت شود محیط برای این کار امن بوده و خطری ناجی و مصدوم را تهدید نمی کند.در صورت لزوم مصدوم با احتیاط به جای دیگری منتقل گردد.


مراحل ارزیابی اولیه:
1) برداشت کلی از وضعیت بیمار

2) ارزیابی سطح هوشیاری

3) ارزیابی راه هوایی                       

4) ارزیابی تنفس

5) ارزیابی گردش خون

6) تعیین اولویت های بیمار


نکته!!! تمامی موارد بالا باید در عرض 60 ثانیه انجام شود.


ارزیابی کاملتر :سر : فرورفتگی پوست خونریزی واضح یا زیر پوستی ، کبودی دور چشم و پشت گوش ،خروج خون و یا مایع سفید رنگ از گوش و بینی ، احساس شوری در سقف کام همگی حکایت از یک آسیب  مغز می دارد.

گردن : بر جستگی رگهای گردن و منحرف شدن سیب آدم ( تراشه ) صدمات شدید قفسه سینه را خبر می دهد.

قفسه سینه : حرکات تنفسی در قفسه سینه باید با چشم مشاهده گردد ، هر گونه عدم تقارن در حرکات دنده ها ، وجود صدای خس خس،  بیرون زدگی قسمتی از دنده علائم صدمات در ناحیه سینه و ستون فقرات می باشد.

شکم : وجود هر گونه کبودی در شکم خصوصا" اطراف ناف ، سفتی در هنگام لمس شکم ، وجود هر گونه زخم یا پارگی واضح

لگن :  هر گونه تغییر شکل یا  کبودی در ناحیه لگن و کشاله ران ، کنترل وجود نبض در کشاله ران و مچ پا ، اندازه دور ران در دو طرف قرینه باشد وهمینطور هر گونه تغییر شکل و رنگ در اندام تحتانی بررسی شود.ارزیابی کال


تاریخ 22 آبان 1399    |    تعداد بازدید 198    |    نویسنده مطلب M kazemiنام :
ایمیل :  
دیدگاه :

▲ top