سلامت یاروضعیت ترک بیمار


Recovery Position وضعیت ترک بیماربرای اطلاع به تیم اورژانس ، کمک خواستن از اطرافیان ،تهیه لوازم درمانی از اطراف یا آماده کردن لوازم حمل مصدوم گاهی نیازهست  بیمار را در وضعیتی قرار دهیم که خطری از نظر بسته شدن راه تنفسی توسط ترشحات معده یا وضعیت زبان ایجاد نگردد.


وضعيت ترك وضعيتي است كه درآن راه هوايي بيمار كاملا باز بوده و بيمار دچار انسداد راه هوايي نمي شود .
وضعیت ترک بیماروضعیت ترک بیمار...


تاریخ 08 آذر 1399    |    تعداد بازدید 200    |    نویسنده مطلب M kazemiنام :
ایمیل :  
دیدگاه :

▲ top